- MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ -

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (SÖZLEŞME); adresi 2. maddede belirtilen "SATICI” ile adresi 2. maddede belirtilen “ALICI” arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda akdedilmiştir.

1. TANIMLAR

                                   İşbu sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında; aşağıda yazılı terimler karşılarındaki açıklamaları ifade eder.

Alıcı                            : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla talep eden ve/veya edinen, sözleşmenin 2. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ya da tüzel

                                   kişiyi,

Satıcı                           : Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal/hizmet sunan ve sözleşmenin 2. maddesinde bilgileri bulunan gerçek kişiyi,

İnternet Sitesi            : Satıcı’ya ait www.nurhacioglu.com adlı internet sitesini,

Kanun                        : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Yönetmelik                : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini,

Teslimat Noktası       : Alıcılar tarafından satın alınan ürünlerin/hizmetlerin lojistik firmalarınca teslim edileceği adresleri,

Sözleşme                    : Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Taraflar                     : Satıcı ve alıcıyı,

Ürün/Ürünler           : Satıcı’ya ait www.nurhacioglu.com adlı internet sitesinde yer alan ürün/ürünleri,

Hizmet                       : Bir ücret karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen tüketici işleminin konusunu ifade eder.

2. TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

İsim/Unvan                : NUR HACIOĞLU (NUR HACIOĞLU TASARIM VE DANIŞMANLIK)

Adres                         : İnönü Cad. Göztepe Mah. No:432 B Blok K:1 D:2 Göztepe-Konak/İZMİR      

Telefon                      : 0 (534) 631 19 84

E-Posta                      : [email protected]

ALICI BİLGİLERİ

Adı,Soyadı/Unvanı   :

Adres                         :

Telefon                      :

E-Posta

Kullanıcı Adı :

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi; ALICI’nın, SATICI'ya ait www.nurhacioglu.com.tr adlı internet sitesi ("İNTERNET SİTESİ") üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün(ler)in/hizmet(ler)in ALICI'ya satışı, teslimi ve diğer tüm hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI işbu sözleşmenin internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce; internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşul ve açıklamaları, internet sitesinde yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini, internet sitesinde yer alan özel ve genel tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını, yine aşağıdaki hususlarda kendisine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) SATICI'nın unvanı, iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) SATICI'nın mensubu olduğu meslek odası (İzmir Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası), işbu odanın meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (www.iesob.org.tr, telefon: 0232 482 02 62)

c)  SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı – işleme, ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

d) Ürün(ler)in/hizmet(ler)in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları,

e) Sözleşme konusu ürün(ler)in/hizmet(ler)in temel özellik ve nitelikleri, SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem ve araçları, ürün(ler)in/hizmet(ler)in birim fiyat(lar)ı - vergiler dahil toplam fiyat(lar)ı (masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

f) Ürün(ler)in/hizmet(ler)in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller, teslim ve kargo masrafları hakkında bilgiler,

g) Ürün(ler)/hizmet(ler) ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri, sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

h) SATICI tarafından öngörülen ürün gönderim kısıtlamaları,

ı) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda; bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler, hizmetler, sözleşmeler,

j) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda; ALICI’nın ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edeceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, kargo bedeli, ürün bedelinin iadesi dahil),

k) Cayma hakkı olan ürünlerde; ürünün cayma süresi içinde etiketinin/etiketlerinin çıkarılması, ürünün cayma süresi içinde kullanılması, ürünün SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olmaması halinde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyeceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı,

l) ALICI’nın; internet sitesinde uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının detayları,

m) İşbu sözleşme ALICI tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından saklanıp buradan erişilebileceği, satıcının da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

n) ALICI’nın mesafeli satış sözleşmesini İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra; ödeme yükümlülüğü altına gireceği, sipariş verdiği ürün(ler)in/hizmet(ler)in bedeli ve masraflarının kredi kartı/banka kartı yöntemi ile tahsil olacağı,

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri,

ö) Uyuşmazlık hallerinde; ALICI’nın yasal başvurularını 6502 sayılı kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)/HİZMET(LER), FİYAT, ÖDEME, TESLİMAT, FATURA BİLGİLERİ

5.1. Mal/ürün/ürünler/hizmet/hizmetlerin temel özellikleri ve nitelikleri (cinsi, türü, marka, modeli, rengi, adedi, bedeni vb), birim fiyat(lar)ı, satış fiyat(lar)ı, kargo bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün/hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. Sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin cinsi, türü, marka, modeli, rengi, adedi, bedeni, birim fiyat(lar)ı, tüm vergiler dahil satış fiyat(lar)ı, kargo bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri, alıcının bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

5.4.ALICI işbu sözleşmeyi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra; sipariş verdiği ürün(ler)in/hizmet(ler)in bedeli ve masrafları kredi kartı/banka kartı yöntemi ile tahsil olunur.

5.5. Ürün/hizmete ilişkin kargo ücreti ile diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

ÜRÜN/HİZMET

BİRİM FİYAT

ADET

  TOPLAM

Cins, Tür, Marka, Model, Renk, Beden, Adet vb

  

___ TL

Sepette %... İndirim

___ TL

Gönderim-kargo ücreti

___ TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)

___ TL


SİPARİŞ TARİHİ                                       :  

ÖDEME (TAHSİLAT) BİLGİLERİ        :

Ödeme Şekli-Aracı                                        : 

Kart Tipi                                                        :
Kart Numarası                                               :
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim                   :

Taksit Farkı                                                    :

Kargo Ücreti                                                  :

Toplam Tutar                                      :

TESLİMAT BİLGİLERİ                           :

Teslim Edilecek Kişi

Adı,Soyadı/Unvanı                                        :

Teslimat Adresi                                              :

Telefon                                                          :

E-Posta                                                          :

Teslim Şekli                                                   :

FATURA BİLGİLERİ                               :

Adı,Soyadı/Unvanı                                        :

Adres                                                             :

Vergi Dairesi                                                  :

TC/Vergi Kimlik No                                      :

Telefon                                                           :

E-Posta                                                          :

6. FATURA/İADE FORMU TESLİMİ

Fatura ve iade formu; teslimat adresine sipariş (ürün/hizmet) ile birlikte teslim edilecektir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI; internet sitesinde ürün(ler)/hizmet(ler)in temel niteliklerini - özelliklerini (cinsi, türü, marka, modeli, rengi, adedi, bedeni vb), birim fiyat(lar)ını, tüm vergiler dahil satış fiyat(lar)ını, ödeme şeklini, kargo bedelini, ödeme – tahsilat - teslimat bilgilerini, ön bilgilendirme formunu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini, internet sitesinde yer alan özel ve genel tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesinden, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel; satıcının unvanını iletişim bilgilerini adresini, siparişi verilen ürün(ler)/hizmet(ler)’in temel özelliklerini - niteliklerini (cinsi, türü, marka, modeli, rengi, adedi, bedeni vb), birim fiyat(lar)ını, tüm vergiler dahil satış fiyat(lar)ını, ödeme şeklini, kargo bedelini, ödeme – tahsilat - teslimat bilgilerini, cayma hakkına ilişkin bilgileri, kişisel bilgiler ve elektronik iletişim koşullarını doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.ALICI, mesafeli satış sözleşmesini onayladıktan sonra ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

7.4. ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde; SATICI’nın sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. ALICI’nın; sözleşmeye konu ürünü/hizmeti teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Aksi halde; SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve sözleşme konusu ürünü/hizmeti teslim etmeyebilir. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra; sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin herhangi bir sebeple ve/veya ALICI’ya ait kredi kartı/banka kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, sözleşme konusu ürün/hizmet en geç 3 gün içinde ALICI tarafından (tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere) SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın; iadeyi kabul etmeksizin ürün ve kargo bedeli alacağına ilişkin olarak takip dahil tüm akdi-kanuni hakları her halde saklıdır. ALICI; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. SATICI, sözleşme konusu ürünü siparişte belirtilen niteliklere uygun, eksiksiz, varsa kullanım talimatı ile teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. ALICI, sözleşme konusu malı/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ve hasarlı, ayıplı, eksik malı/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın/hizmetin; hasarsız, ayıpsız, sağlam, eksiksiz olduğu kabul edilecektir. Yine ALICI ürün(ler)de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde; ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Teslimden sonra malı/hizmeti özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa; mal kullanılmamalı, etiketi çıkarılmamalı, iade formu doldurulmak ve imzalanmak suretiyle mal iade formu ve orijinal fatura ile birlikte SATICI’ya iade edilmelidir.

7.8. Sözleşme konusu ürün/hizmet; 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi (MNG kargo) aracılığıyla teslim edilir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde; ALICI’nın ürünü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail yoluyla yapılacaktır) İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi; tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. SATICI 30 gün içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda; ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

7.9. SATICI’nın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen, edimini yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi durumlar nedeniyle sözleşme konusu malın/hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde; SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirecektir. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir.

7.10. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına/banka kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde; SATICI, kredi kartı/banka kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini ve/veya kart hamilinin bankasından kredi kartının/banka kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, SATICI’nın taleplerinin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI siparişi iptal etme hakkına haizdir.

7.11. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

7.12. Malın/hizmetin teslimat masrafları (kargo ücreti vb) aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmiş ise; teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır.

7.13. Ürünlerin teslimatı sırasında ALICI'nın adresinde bizzat bulunmaması durumunda; SATICI bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda; kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ürünün geç teslim alınmasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler (kargo bedeli dahil) ALICI'ya aittir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda; ürünün geç teslim alınmasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

7.14. SATICI, internet sitesinde ALICILAR için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. SATICI’nın; internet sitesinde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın internet sitesinden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

7.15. SATICI tarafından; ALICI’nın sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın internet sitesinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde; siparişler SATICI tarafından iptal edilebilecek ve ürün bedelleri ALICI’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.16. ALICI veya SATICI tarafından siparişin iptal edilmesi, sözleşmenin feshedilmesi halinde; ALICI’nın ödediği ürün/hizmet tutarı SATICI tarafından 14 (on dört) gün içinde bankaya iade edilir. ALICI; SATICI tarafından bankaya iade edilen tutarın ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. (Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır)

7.17. ALICI, SATICI’ya ait www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.18. ALICI, SATICI’ya ait www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. ALICI; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.19. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek, kamu düzenini bozucu, yasalara ve/veya genel ahlaka aykırı bir amaç için kullanamaz. Yine üye; başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs vb) bulunamaz. ALICI; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.20. SATICI’ya ait www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesi üzerinden; SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.21. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI; işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Yine işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde; SATICI’nın ALICI’ya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. ALICI; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.22. ALICI ürün/hizmet ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini; sözleşmenin giriş kısmındaki SATICI’nın e-posta adresinden ulaşarak, yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

7.23. ALICI; yukarıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER,  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR


Bilgilerin işlenmesi – kullanımı, korunması, gizliliği, iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları - politikası ve şartlar geçerlidir.

8.1. ALICI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, demografik veriler, mali veriler vb bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün/hizmetleri sağlamak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, her türlü bilgilendirme, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde-, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesi, üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi, ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için satıcı ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin; yukarıdaki kapsamda kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanımına, güncellenmesine, paylaşımına, transferine, işlenmesine ve kendisine ticari olan - olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

8.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin reklam, tanıtım, iletişim, promosyon, kampanya, satış ve pazarlama, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem uygulamaları için SATICI tarafından anlık bildirim, otomatik arama, sms/kısa mesaj, telefon, bilgisayar, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari olan – olmayan elektronik iletişimler yapılabilir. ALICI; işbu hususları kabul etmiş olup, kendisine elektronik iletiler gönderilmesine muvafakat ve izin vermiştir.

8.3. ALICI tarafından internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler; SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden; ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI, satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur, ayrıca dilerse hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi gibi konularda SATICI’ya başvurabilir ve bilgi alabilir.

8.5. İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Nur HACIOĞLU’na aittir.

8.6. İnternet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir. ALICI; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

8.8. ALICI; yukarıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. CAYMA HAKKI

9.1. Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak; ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmekte olup, aksi halde ALICI cayma hakkını kaybedecektir.

9.2. Cayma hakkı süresi; hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcı veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

9.3. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması için; 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’nın [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması için; ürünün/hizmetin 10. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Haller” kapsamında olmaması şarttır. Yine mal/malların kullanılmamış, etiketi/etiketleri çıkarılmamış, SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

9.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde; SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo (MNG kargo) şirketiyle malı satıcıya geri göndermek zorundadır. Ayrıca ALICI’nın; kargo teslim tutanağını SATICI’nın [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal; kutusu, ambalajı, aksesuarları (varsa), mal ile birlikte hediye edilen (varsa) diğer ürünler ile eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir.

c) Mal SATICI'ya iade edilirken; malın teslimi sırasında ALICI’ya teslim edilmiş olan iade formu ALICI tarafından doldurulmak ve imzalanmak suretiyle orijinal faturayla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Ancak alıcının kurumsal fatura istemesi halinde; ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir. Aksi halde; malın iadesi kabul edilmeyecektir.

d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa ve/veya iade imkânsızlaşırsa; ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9.5. Cayma hakkının kullanılması halinde; kargo bedeli SATICI’ya aittir.

9.6. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda; ALICI’nın ödediği ürün/hizmet tutarı SATICI tarafından 14 (on dört) gün içinde bankaya iade edilir. ALICI; SATICI tarafından bankaya iade edilen tutarın ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. (Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır)

9.7. Alıcı; yukarıda belirtilen hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

ALICI tarafından cayma hakkının kullanılabilmesi için; taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesine konu mal/malların kullanılmamış, etiketi/etiketleri çıkarılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI; aşağıdaki ürünlerde/hallerde/sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

a) Cayma süresi içinde; etiketi/etiketleri çıkarılan ve/veya kullanılan ürünler.

b) Tesliminden sonra mühür, bant, paket, ambalaj, mühür vb koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar (mayo, iç giyim vb), işbu mallara ilişkin sözleşmeler.

c)  Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, işbu mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

d) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar/hizmetler, işbu mallara/hizmetlere ilişkin sözleşmeler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil).

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan mallara/hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Yukarıda belirtilen ürünlerde/hallerde/sözleşmelerde ALICI tarafından cayma hakkı söz konusu olmayacak olup, alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde; kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde; ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır. Alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ VE BİLDİRİMLER

12.1.  İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

12.2. ALICI, işbu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığının çözümünde; SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarının, SATICI'nın kendi veri tabanında - sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda; Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

13.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

14. ALICI; işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşul ve açıklamaları, internet sitesinde yer alan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini, internet sitesinde yer alan özel ve genel tüm açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/ürünlerin/hizmet/hizmetlerin temel özellik ve nitelikleri, birim fiyat(lar)ı, tüm vergiler dahil satış fiyat(lar)ı, kargo bedeli, ödeme şekli, ödeme – tahsilat bilgileri, teslimat koşulları, cayma hakkı, kişisel bilgiler ve elektronik iletişim koşulları, SATICI ve satışa konu ürün(ler)/hizmet(ler) ile ilgili diğer tüm hususlardan doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-izin vererek işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. YÜRÜRLÜK

15 (onbeş) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Kişisel verileriniz, nurhacioglu.com.tr hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulması için için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.