KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve/veya alışveriş yapan müşterilerimiz; siteyi ve/veya sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine, hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinin tüm hakları Nur HACIOĞLU’na aittir. Sitenin içeriği ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

1.Kullanıcı 

Siteye üyelik formunu eksiksiz dolduran ve Nur HACIOĞLU tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler "Üye" olarak kabul edilir. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan web sitesi kullanım şartlarına uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde siteye giriş yapan, siteyi kullanan, inceleyen, herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla siteye bağlanmış olan, site üzerinden alışveriş yapan veya site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

2. Hizmet İçeriği

Site üzerinden verilecek hizmet; www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinde satışa sunulan ürünlerin/hizmetlerin, kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun uygun olması halinde yasal süre içerisinde malın müşteriye kargo firması aracılığıyla teslimidir.

3. Genel Hükümler

a) www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinde yer alan; unvan, marka, logo, tasarım, patent, işletme adı, bilgi ve yöntem, blog, içerik, doküman, resim gibi tescilli ve tescilsiz tüm hususlar Nur HACIOĞLU’na ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere bu sitedeki unvan, marka, logo, tasarım, patent, işletme adı, bilgi ve yöntem, blog, içerik, doküman, resim, malzeme vd tüm hususlar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması; belirtilen hususlar konusunda kullanıcıya hiçbir hak vermez. Aksi halde; kullanıcı doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

b) www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinde yer alan her türlü bilgi, veri, şekil, değer; güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiçbir şekilde garanti edilmemektedir.

c) www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte; nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı; www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesine girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

d) Kullanıcı tarafından www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler; bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber söz konusu bilgiler kullanıcıya ait cihazlardan girildiğinden; kullanıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu kullanıcıya aittir.

e) Kullanıcı; www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

f) Kullanıcı; www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesini hiçbir şekilde başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek, kamu düzenini bozucu, yasalara ve/veya genel ahlaka ve/veya adaba aykırı bir amaç için kullanamaz. Kullanıcı; site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, başkalarının haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler, yorumlar, yazılar, görseller üretemez, paylaşamaz. Yine kullanıcı; başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs vb) bulunamaz. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur. Bu durumda site yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, kullanıcı hakkında yasal süreç başlatabilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik ve/veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkı saklı tutulmaktadır.

g) Kullanıcının; sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlemde bulunması yasaktır.

h) www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesi üzerinden; kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesi üzerinden ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, yöntem, içerik, doküman, istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

ı) www.nurhacioglu.com.tr isimli internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 

i) Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

j) Site kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

k) Nur HACIOĞLU; site kullanım koşullarına aykırı şekilde hareket eden kullanıcıların siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbiri almak ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

l) İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı; işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, tarafımızı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Yine işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde; kullanıcıya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkımız saklıdır. Kullanıcı; işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Nur HACIOĞLU; dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı veya üyenin sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

4. Gizlilik, Kişisel Bilgiler,  Kişisel Verilerin Korunması, Elektronik İleti

4.1. Kullanıcıların internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek kullanıcıya ait ad, soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, demografik veriler, mali veriler vb bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün/hizmetleri sağlamak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, her türlü bilgilendirme, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde-, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, fatura oluşturmak, fatura kesmek, kullanıcıya ait bilgilerin güncellenmesi, üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Nur HACIOĞLU adına yerine getirilmesini sağlamak için Nur HACIOĞLU ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Kullanıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin; yukarıdaki kapsamda kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanımına, güncellenmesine, paylaşımına, transferine, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin verir.

4.2. Kullanıcılara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin reklam, tanıtım, iletişim, promosyon, kampanya, satış ve pazarlama, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem uygulamaları için Nur HACIOĞLU tarafından anlık bildirim, otomatik arama, sms/kısa mesaj, telefon, bilgisayar, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir. Kullanıcı işbu hususlara muvafakat ve izin verir.

4.3. Kullanıcı, sitede belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Kullanıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur, ayrıca dilerse hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kullanıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi gibi konularda tarafımıza başvurabilir ve bilgi alabilir. İşbu yöndeki taleplerinizi; [email protected] e-posta üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Nur HACIOĞLU’nun sorumluluğunda değildir. Kullanıcı tarafından yanlış, eksik bilgisi verilmesi sebebiyle oluşabilecek zararlardan dolayı Nur HACIOĞLU’nun hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Kullanıcı; kullanıcı bilgilerinin eksik, gerçeğe aykırılığı nedeniyle tarafımızın uğrayacağı tüm zararları ilk bildirimimiz üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur, oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

6. Yapılabilecek Değişiklikler

Nur HACIOĞLU dilediği zaman, herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın, tek taraflı olarak; işbu sözleşme hüküm ve şartlarını, sitenin içeriğini, sitede sunulan fiyatları, ürünleri, hizmetleri, promosyonları, kampanyaları kısmen veya tamamen değiştirme ve güncelleme, site yayınına ara verme, site yayınını tamamen durdurma, siteyi yeniden düzenleme hakkına haizdir. Değiştirilen, güncellenen, yenilenen, düzenlenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından siteye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması, sitenin kullanılması, sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde; kullanıcı bu değişiklikleri kabul edilmiş addolunur.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse; sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Tebligat

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler; tarafların bilinen e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı; üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda; Nur HACIOĞLU’nun resmi defter ve ticari kayıtlarının, Nur HACIOĞLU’nun kendi veri tabanında sunucularında tuttuğu - edindiği elektronik bilgilerin ve kayıtların (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceği, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanacak tüm ihtilaflar Türk Hukukuna tabi olup, doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde ise İzmir (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden; Nur HACIOĞLU’nun, www.nurhacioglu.com.tr web sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Nur HACIOĞLU'nun yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar; yukarıda yer alan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle doğabilecek zararlar sebebiyle her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

www.nurhacioglu.com.tr isimli web sitesine girmek, siteye üye olmak ve/veya siteyi kullanmakla; site ziyaretçileri/kullanıcıları yukarıdaki uyarıları, beyanları, şartları okumuş, kabul, beyan ve taahhüt etmiş addedilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Kişisel verileriniz, nurhacioglu.com.tr hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunulması için için sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.